SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTARE SILITA

EZER LUCIAN & ASOCIATII

 

ONORARIU EXECUTOR JUDECATORESC :

 

ACTIVITATE PRESTATA
MINIM MAXIM
1. Notificarea şi comunicarea actelor de procedură - 20 lei - 400 lei
2. Executări directe: - evacuări - 150 lei - 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
- 4.400 lei pentru debitor persoană juridică
- încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului - 50 lei - 1.000 lei
- vizitarea minorului - 50 lei - 1.000 lei
- puneri în posesie, grăniţuiri,servituţi, predări de bunuri etc. - 60 lei - 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
- 4.400 lei pentru debitor persoană juridică
- desfiinţarea de lucrări sau construcţii - 150 lei - 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
- 4.400 lei pentru debitor persoană juridică

3. Executări indirecte:

- urmărirea mobiliară a creanţelor

- 60 lei, pentru creanţe de până la 1.000 lei; - 10% din valoarea creantei, pentru creante mai mici de 50.000 lei;
- 60 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare este mai mare de 1.000 lei. - 3% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei;

- 2% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei;

- 1% din valoarea creantei, pentru creantele a caror valoare este mai mare de 100.000 lei.
- urmărirea imobiliară a creanţelor - 150 lei pentru creanţe de până la 1.000 lei; - 10% din valoarea creantei, pentru creante mai mici de 50.000 lei;
- 150 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare este mai mare de 1.000 lei. - 3% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei;

- 2% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei;

- 1% din valoarea creantei, pentru creantele a caror valoare este mai mare de 100.000 lei.
 4. Poprire - 60 lei, pentru creanţe de până la 1.000 lei; - 10% din valoarea creantei, pentru creante mai mici de 50.000 lei;
- 60 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare este mai mare de 1.000 lei. - 3% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei;

- 2% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei;

- 1% din valoarea creantei, pentru creantele a caror valoare este mai mare de 100.000 lei.
 5. Protestul de neplată la cambie,bilet la ordin şi cecuri - 150 lei - 400 lei
 6. Somatie de executare pentru cambie, bilet la ordin si cec - 50 lei - 100 lei 

 

NOTA:

Onorariile de mai sus nu includ TVA.

Onorariile practicate de biroul nostru variaza intre limita minima si cea maxima, in functie de complexitatea dosarului, precum si de durata procedurii executarii silite.


La deschiderea unui dosar de executare veti achita numai un avans din onorariul de mai sus, urmand ca diferenta sa fie recuperata de catre executorul judecatoresc direct de la Debitor, fara ca dumneavoastra sa mai suportati si alte cheltuieli suplimentare.


In momentul in care creanta a fost recuperata, dumneavoastra veti primi inapoi avansul achitat executorului judecatoresc la deschiderea dosarului de executare, precum si toate cheltuielile de executare pe care le-ati avansat (taxa judiciara de timbru, contravaloarea expertizei evaluatoare, taxe postale, timbre judiciare, etc.).


De asemenea, puteti recupera inclusiv onorariul platit avocatului pentru a va reprezenta in faza executarii silite (daca este cazul).